Zádušní mše za Karla IV. v kapli litoměřického hradu

Milena Davídková 30.listopadu 2019

Zádušní mši za císaře a krále Karla IV. v kapli litoměřického gotického hradu sloužil v sobotu 30. listopadu 2019 od 14 hodin generální vikář a člen litoměřické katedrální kapituly Mons. Martin Davídek. Císař Karel IV. za dob 20. litoměřického probošta Bohuslava z Pardubic, který byl rodným bratrem pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, obdařil litoměřickou kapitulu hojnými statky. Když byla na počátku 3. tisíciletí na hradě v Litoměřicích znovuobnovena gotická kaple, stalo se tradicí v blízkosti data úmrtí Karla IV. (+29. listopadu 1378) v této kapli, kde se zřejmě Karel IV. při svém pobytu v Litoměřicích modlíval, sloužit za jeho duši mši svatou. Císař se dokonce osobně zúčastnil zasedání litoměřické kapituly 3. října 1355, a přítomen byl i Arnošt z Pardubic spolu se svým bratrem Bohuslavem. Členové kapituly nezapomínají na tuto událost ani po více jak šesti stoletích.

30. listopadu 2019, kaple gotického hradu, Litoměřice 

Foto: Marie Mazancová a Martin Davídek