Zádušní mše za osobního řidiče biskupa Josefa Koukla pana Jiřího Pauzra

Dominik Faustus 28.dubna 2020

V úterý 28. dubna 2020 v 7.30 hodin sloužil probošt litoměřické kapituly J.M. can. Mgr. Jiří Hladík, O.Cr. mši svatou obětovanou za duši pana Jiřího Pauzra, který zemřel ve čtvrtek 9. dubna 2020 ve věku 85 let. Pan Jiří Pauzr byl dlouholetým řidičem a spolupracovníkem litoměřického biskupa Mons. Josefa Koukla. Pohřeb se konal již v úterý 14. dubna 2020, ale z důvodu pandemie pouze v úzkém kruhu. Nyní bylo možné se za zesnulého pana Jiřího Pauzra také pomodlit při mši svaté v litoměřické katedrále, kam často za svého života přicházel. Ať mu Pán dá svou dokonalou odměnu a může se u Něho navěky radovat.

Smuteční oznámení: (pdf) ke stažení

28. dubna 2020, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice 


Foto: Dominik Faustus