Zádušní mše za P. Franze Sitteho

Martin Flosman 4.ledna 2010

Zádušní mše za P. Franze SittehoV sobotu 9. ledna 2010 ve 14 hodin bude ve farním kostele sv. Kateřiny v Bořislavi sloužit litoměřický biskup Mons. Jan Baxant zádušní mši sv. za P. Franze Sitteho u příležitosti padesátého výročí jeho tragické smrti.

P. Franz Sitte (*7. 2. 1896) byl kněz litoměřické diecéze, který od roku 1922 působil ve farnosti Bořislav. Byl německé národnosti, díky svému apolitickému postoji nebyl po druhé světové válce odsunut. Za války odmítl odstranit oltář svatého Václava z kostela v Hradišti, i když ho k tomu německé úřady nutily. Rovněž podporoval spojenecké zajatce a také farníky v nouzi. Zachovával vstřícný postoj ke všem farníkům bez rozdílu národnosti, byl velmi oblíben pro svou dobrosrdečnost, veselou povahu, štědrost a podporu sociálně slabších. Zasloužil se o výstavbu několika kaplí, obnovu zvonového fondu za rekvizice z první světové války, opravil tři kostely a šestnáct kaplí. Jeho koníčkem byla regionální historie a vlastivěda. V roce 1936 vydal německy „Dějiny farní obce Bořislav“ a v 50. letech zpracoval historii celého regionu Českého středohoří pod názvem „Na slunné straně Milešovky.“

V lednu 1960 byl P. Franz Sitte zatčen a zemřel 8. ledna 1960 za okolností, které dosud nebyly uspokojivě vysvětleny.

Zádušní mši sv. za zemřelého P. Franze Sitteho bude u příležitosti padesátého výročí jeho tragické smrti sloužit litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v sobotu 9. ledna 2010 ve farním kostele sv. Kateřiny v Bořislavi. Následovat bude krátké společenské setkání v budově obecního úřadu.