Zádušní mše za zemřelého P. Benno Beneše v Teplicích

Dominik Faustus 11.prosince 2020

Ve čtvrtek 10. prosince 2020 se od 17.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Teplicích konala zádušní mše za zemřelého salesiána P. Benno Beneše, kterou celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Ten ve své promluvě zavzpomínal na neúnavnou osobnost podkrušnohorského rodáka a teplického patriota, který byl tělem i duší salesiánem a dokonce šest roků provinciálem. Bohoslužby se zúčastnil také generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek, množství dalších kněží a salesiánů, hudebně doprovod zajistilo uskupení Collegium hortense. Rozloučit se přišli i kolegové, přátelé a známí, kteří usedli do kostelních lavic. Nechť náš Pán Ježíš Kristus ocení život bratra Benna a přijme jeho duši do svého nebeského království.

Čtvrtek 10. prosince 2020, kostel sv. Jana Křtitele, Teplice 

Foto: Dominik Faustus