Zahájení adventu v Brtníkách

Milena Davídková 1.prosince 2019

V sobotu 30. listopadu 2019 v 18 hodin se v Brtníkách konalo žehnání opravené a znovu instalované sochy sv. Jana Nepomuckého, které vykonal generální vikář Mons. Martin Davídek, poté co promluvil starosta obce a přiblížil přítomným, jak probíhala její oprava. Po požehnání sochy byl rozsvícen adventní strom a sbor z blízkých Mikulášovic zazpíval duchovní písně. Přítomní se pak vydali průvodem místní křížovou cestou ke kapli Nejsvětější Trojice, před kterou uspořádal mikulášovický sbor adventní koncert.

V obci Brtníky stával kostel sv. Martina, který byl v období komunistické totality odstřelen s předpokladem, že v regionu již náboženství nebude hrát žádnou společenskou roli. Po pádu komunistické totality se brtnický okrašlovací spolek Zeidler spolu se sympatizanty rozhodl obnovovat místní sakrální památky a udržovat tradiční zvyklosti. Na událost začínajícího adventního období a v podpoře úsilí místního spolku připutovalo mnoho lidí nejen z blízkého okolí, ale i ze zahraničí. Tyto a mnoho jiných aktivit, které je možné v severočeském regionu zaznamenat, ukazují, že plány režimů stavějících se proti přirozené touze člověka po vztahu k Bohu byly plané. Ať Bůh žehná všem podobným adventním událostem.

30. listopadu 2019, Brtníky

Foto: Jana Vondráčková, Roman Klinger, p. Chroustovský a Martin Davídek