Zahájení adventu v katedrále sv. Štěpána

Karel Pech, Jana Michálková 29.listopadu 2010

první adventní neděle, 28. listopad 2010, mši sv. sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant spolu s dómským farářem P. Jiřím Hladíkem O.Cr., katedrála sv. Štěpána, Litoměřice