Zahájení adventu v katedrále sv. Štěpána

Karel Pech 3.prosince 2012

zahájení adventu, zapálení první svíce na adventním věnci, mše svatá, probošt katedrální kapituly a dómský farář J. M. can. Jiří Hladík O.Cr., neděle 2. prosince 2012, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice