Zahájení adventu v kostele Všech svatých v Litoměřicích

Karel Pech 29.listopadu 2010

první adventní neděle, 28. listopad 2010, mši sv. sloužil generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR spolu s litoměřickým děkanem R.D. Józefem Szeligou, děkanský kostel Všech svatých, Litoměřice