Zahájení akademického roku na univerzitě v Liberci

Martin Flosman 15.října 2009

Zahájení akademického roku na univerzitě v LiberciSlavnostní mší sv. Veni Sancte v libereckém arciděkanském kostele sv. Antonína Velikého byl zahájen nový akademický rok 2009/2010 pro studenty Technické Univerzity v Liberci. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Spolu s ním koncelebrovali apoštolský nuncius v České republice Mons. Deigo Causero, generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, duchovní působící v libereckých farnostech a také pracovníci univerzity Doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, Th.D. a ICLic. Michal Podzimek, Th.D. Ten byl od července 2009 ustanoven kaplanem pro pastoraci vysokoškoláků, inteligence a pro kulturně výchovnou činnost v Liberci a na univerzitě působí jako výchovný poradce. Pod jeho vedením se také bude každou středu scházet společenství mládeže.

V úvodu bohoslužby biskup Jan řekl: „Jestliže se na začátku nějaké naší činnosti dovoláváme Boží pomoci, činíme tak s vědomím, že naše lidské síly samy na všechno nestačí.“ Studenti si tedy na začátku nového školního roku vyprošovali potřebné dary Ducha Svatého k nadcházejícím studijním povinnostem.

Po bohoslužbě se konalo v univerzitní knihovně neformální setkání biskupa se studenty, na kterém byli přítomni také děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Doc. RNDr. Miroslav Brzezina CSc. a emeritní rektor Technické univerzity v Liberci Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc.