Zahájení Biskupské synody v litoměřické diecézi

Milena Davídková 14.října 2021

V neděli 17. října 2021 v 10 hodin biskup Mons. Jan Baxant při mši svaté v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích zahájí diecézní fázi synodálního procesu v litoměřické diecézi. Na tuto bohoslužbu jsou pozváni také farní koordinátoři synody ustanovení svými duchovními správci, kteří se setkají s biskupem.

Farní koordinátoři jsou důležití pro diecézní fázi XVI. řádného generální shromáždění biskupské synody „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“.

Diecézním koordinátorem určil litoměřický biskup generálního vikáře Mons. Martina Davídka
, s jehož pracovní skupinou budou farní koordinátoři spolupracovat a R.D. Radka Vašinka, který bude kontaktní osobou pro komunikaci s Generálním sekretariátem ČBK a Generálním sekretariátem biskupské synody.

155757


Bližší informace k tématu jsou k dispozici na stránce: 
Synoda 2021-2023 aktuální informace