Zahájení františkánské misie v Ústí nad Labem

Milena Davídková 29.září 2018

V úterý 25. září 2018 v 17 hodin zahájil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant slavnostní mší svatou „Františkánské misie - Festival o víře“ v Ústí nad Labem. Mše svatá se konala v kostele Nejsvětější Trojice v Ústí nad Labem - Střekově. Františkánské misie pořádají bratři františkáni, Školské sestry sv. Františka a přátelé, pod záštitou primátorky města Ústí nad Labem Ing. Věry Nechybové a ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým a katolickými farnostmi v Ústí nad Labem.   

25. září 2018, kostel Nejsvětější Trojice, Ústí nad Labem - Střekov

Foto: Petr Zatloukal a Michal Šourek (Člověk a víra)