Zahájení nového roku ve Schrödingerově institutu

Milena Davídková 4.ledna 2023

Ve středu 4. ledna 2023 navštívil generální vikář Mons. Martin Davídek centrum Schrödingerova institutu v Jiříkově, kde se konala porada vedení na začátku nového občanského roku. Od 11 hodin generální vikář sloužil v kapli Božského Srdce Páně mši svatou a po obědě pak proběhla katecheze. Schödingerův institut je organizace fungující ve Šluknovském výběžku. Jejím cílem je poskytnutí prostoru pro volnočasové aktivity a má status právnické školské osoby. V současné době do jeho téměř čtyřiceti středisek dochází pravidelně na dva a půl tisíce dětí. Ať se i v roce 2023 daří naplňovat cíle tohoto zařízení, které se soustředí na vzdělání a volný čas sociálně znevýhodněných dětí.

4. ledna 2023, kaple Božského Srdce Páně, Schrödingerův institut, Jiříkov

Foto: Dominik Faustus