Zahájení nového školního roku v církevních školách litoměřické diecéze

Dominik Faustus 4.září 2018
V pondělí 3. září začal v celé republice nový školní rok a ve všech školách se ráno odehrávalo jeho slavnostní zahájení. Stejně tomu bylo i  v litoměřické diecézi, v jablonecké Základní škole Antonína Bratršovského, jejímž zřizovatelem je Biskupství litoměřické. Slavnostní zahájení si nenechal ujít generální vikář Mons. Martin Davídek, který společně s ředitelkou školy PhDr. Janinou Křimskou a členem školské rady P. Oldřichem Kolářem navštívili žáky prvních až čtvrtých tříd v Opletalově ulici. Poté se přesunuli do ulice Sasková, kde má škola hlavní sídlo a budovu zde navštěvují žáci druhého stupně. Během návštěvy si prohlédli nově zřízené a zrekonstruované prostory zázemí a sborovny pro učitelský sbor. Přítomným pedagogům gen. vikář také udělil požehnání s přáním úspěšného nového školního roku.  Na stejnou návštěvu se vydal i litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který zavítal do Biskupského gymnázia ve Varnsdorfu. Zde se ve společenském sále setkal s ředitelem školy Ing. Jiřím Jakoubkem a učitelským sborem, kterému popřál dostatek sil při předávání znalostí mladé generaci, a také se žáky gymnázia, které pozdravil a popřál jim mnoho úspěchů při studiu.  


Zahájení školního roku, 3. září 2018, Jablonec nad Nisou, Varnsdorf 

Foto: Dominik Faustus

Foto: BG Varnsdorf