Zahájení roku svaté Anežky České

Aleš Pištora, TS ČBK 28.února 2011

Zahájení roku svaté Anežky ČeskéVe středu 2. 3. 2011 v 18.00 hodin při mši svaté zahájí pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP v kostele sv. Františka z Assisi u Karlova mostu rok sv. Anežky České. Oslavy, jejichž součástí bude vědecká konference, koncerty, soutěže a další aktivity, vyvrcholí unikátní výstavou o sv. Anežce.

 

Od narození dcery českého krále Přemysla Otakara I. si letos připomínáme 800 let. Životní dílo, osobní vlastnosti i dějinný význam této mimořádné postavy našich dějin je v mnoha směrech vzorem jednání i pro současnost. Její osobnost a dílo hovoří zároveň k mnoha palčivým problémům naší současné společnosti. Je sice postavou 13. století, tedy naší dávné minulosti, ale je pro naši společnost známá i tím, že její svatořečení nejenom časově (12. listopadu 1989), ale i věcně souviselo s pádem komunistické totality.

K připomenutí tohoto výročí se hlásí mnoho aktivit různých institucí jak církevních, tak necírkevních. Tím, kdo stojí oslavám nejblíže, je kromě Arcibiskupství pražského také Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, mužský řád, který vznikl ze špitálního bratrstva založeného právě sv. Anežkou.

Součástí oslav, které začínají v den, kdy si připomínáme úmrtí sv. Anežky, budou také koncerty duchovní hudby či mezinárodní vědecká konference pořádaná Katolickou teologickou fakultou UK.

Celý svatoanežský rok bude zakončen unikátní výstavou s názvem Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice, která bude v prostorách kláštera sv. Anežky České zahájena 25. listopadu 2011. Uspořádání této výstavy, jejíž přípravy jsou již v plném proudu, se ujalo Arcibiskupství pražské a Národní galerie v Praze.

Program bohoslužeb a kulturních akcí je průběžně doplňován na stránkách speciálně určených tomuto roku.