Zahájení školního roku v biskupském gymnáziu a ve Schrödingerově institutu

Milena Davídková 4.září 2019
V pondělí 2. září 2019 začal nový školní rok. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a generální vikář Mons. Martin Davídek společně navštívili Biskupské gymnázium ve Varnsdorfu. Slavnostní zahájení proběhlo v aule gymnázia, kde přítomné přivítal ředitel gymnázia Ing. Bc. Jiří Jakoubek a také litoměřický biskup promluvil ke gymnazistům, jejich rodičovskému doprovodu a pedagogickému sboru. Odtud se litoměřická delegace přesunula do Rumburku do Schrödingerova institutu, kde jeho ředitelka Bc. Gabriela Doušová zahájila školní rok a představila zástupce jednotlivých volnočasových středisek a jejich aktivity. Mons. Jan Baxant se také setkal s administrativními pracovníky, kteří spravují tato školská zařízení. Od 14 hodin se pak konala v kostele sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu mše svatá, kterou celebroval Mons. Martin Davídek. Přítomní pedagogové i žáci při mši svaté vzývali při zpěvu "Veni Sancte" Ducha svatého a vyprošovali Boží milost pro celý školní rok.


Biskupské gymnázium, prostory Schrödingerova institutu, kostel sv. Petra a Pavla, 2. září 2019, Varnsdorf a Rumburk 

Foto: Dominik Faustus