Zahájení školního roku v Biskupském gymnáziu Varnsdorf a ve Schrödingerově institutu

Milena Davídková 2.září 2021

Ve středu 1. září 2021 navštívil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a generální vikář Mons. Martin Davídek Biskupské gymnázium Varnsdorf. Spolu s ředitelem gymnázia Ing. Bc. Jiřím Jakoubkem, starostou města Varnsdorf ThMgr. Rolandem Sollochem a ředitelkou Schrödingerova institutu Bc. Gabrielou Doušovou navštívili třídy se studenty, kteří letos na tomto gymnáziu začínají studovat. Po zahájení nového školního roku zavítal litoměřický biskup také do Schrödingerova institutu v Jiříkově. Toto středisko volného času pro Šluknovský výběžek má své sídlo v bývalém klášteře sester Boromejek. Zde se litoměřický biskup setkal s pedagogy a zahájil školní rok ve Schrödingerově institutu. Poté byli přítomní pozváni na pohoštění.
Ať se v tomto školním roce všem žákům, studentům i jejich vyučujícím vyhnou obtíže spojené s proběhlou pandemií a mohou úspěšně postupovat za svými studijními i osobními cíli.

1. září 2021, Biskupské gymnázium Varnsdorf a Schrödingerův institut v Jiříkově

Foto: Martin Davídek