Zahájení školního roku v církevních školách

Hana Klára Němečková 28.srpna 2012

Zahájení školního roku v církevních školách Přinášíme vám informace o zahájení školního roku 2012/2013 v pondělí 3. září 2012 v církevních školách na území litoměřické diecéze.

 

V litoměřické diecézi působí tři církevní školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Biskupství litoměřické.  Zřizovatelem školy Nativity je Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.

Katolická základní škola majora Rudolfa Háska v Jablonci nad Nisou bude mít letos v prvním ročníku 10 žáků.  Při slavnostním zahájení školní docházky, které se uskuteční v prostoru jejich budoucí třídy, je přivítá ředitelka školy PhDr. Janina Křimská spolu s třídní učitelkou Mgr. Lydií Malou.

Do primy v Gymnáziu Varnsdorf nastoupí 33 žáků. V rámci společného zahájení v aule školy se rodičům a žákům představí jednotliví vyučující, potom budou žáci pokračovat v programu ve své třídě přibližně do 11 hodin. Jejich třídním profesorem bude Mgr. Milan Hrabal.

Škola v Bohosudově letos otvírá pro 24 dětí jedno oddělení mateřské školy se jménem Bohosudovský korálek. Oficiální název školy tedy nově zní Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov. Slavnostní zahájení školního roku  Biskupského gymnázia se tradičně uskuteční v bazilice Bolestné Matky Boží od 8 hodin. Do primy nastoupí 25 žáků, jejich třídní učitelkou bude Mgr. Věra Pavlátová. Základní škola letos poprvé otvírá dvě třídy po 19 žácích s třídními učitelkami Mgr. Nelou Haspelovou a Mgr. Vendulou Zimovou.

Křesťanská základní škola Nativity v Děčíně otvírá rok zahajovacím ceremoniálem s představením pedagogického sboru. Po tomto úvodu se žáci rozejdou do svých tříd. Kolem desáté hodiny se bude slavit v jedné z učeben nepovinná společná bohoslužba, které se zúčastní prezident školy P. František Hylmar SJ, provinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova. Do šestého ročníku letos nastoupí 14 žáků (maximální počet), jejich třídní učitelkou bude Mgr. Milena Hedvíková.