Zahájení školního roku v Gymnáziu Varnsdorf 1. září 2022

Dominik Faustus 1.září 2022

Ve čtvrtek 1. září 2022 zahájilo Gymnázium Varnsdorf školní rok. Na zahájení připutoval generální vikář Mons. Martin Davídek, který také jako hosta přivezl do Varnsdorfu chargé d’affaires Mons. Giuseppe Silvestriniho z pražské apoštolské nunciatury. Oba nejdříve v doprovodu ředitele gymnázia Ing. Jiřího Jakoubka navštívili několik tříd, kde se setkali se studenty a jejich profesory. Slavnostní zahájení pro první ročník gymnázia se konalo v aule, kde byli přítomni nejen studenti a učitelé, ale také rodiče či zákonní zástupci studentů. Na začátku slavnostního zahájení dvě studentky provedly koncert na piano a na kytaru, přičemž obě zároveň zazpívaly. Po projevu ředitele školy vystoupil generální vikář s pozdravem od litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a poté také Mons. Giuseppe Silvestrini pronesl krátký pozdrav. Ředitel gymnázia Ing. Jakoubek pak představil profesorský sbor a popřál všem úspěšný a pokud možno normální rok, bez nějakých vnějších mimořádných okolností. Po tomto slavnostním zahájení navštívili hosté spolu s ředitelkou Schrödingerova institutu paní Gabrielou Doušovou studenty septimy, kde proběhla beseda se studenty vedená v anglickém jazyce. Na závěr se Mons. Silvestrini setkal s pedagogickým sborem a při setkání přítomní pohovořili o svých zkušenostech z prostředí na severu Čech, které mohli porovnat se situací v různých částech světa, tak jak je poznal Mons. Silvestrini. Bylo zřejmé, že zásadní roli při procesu vzdělávání hraje všude rodina a škola rozvíjí to, co již je dáno v rodině. Ať se žákům i studentům v tomto školním roce daří a mnohé požehnání ať je provází.

Čtvrtek 1. září 2022, Biskupské gymnázium, Varnsdorf

Foto: Dominik Faustus