Zakončení kanonických vizitací mladoboleslavských farností

Milena Davídková 25.listopadu 2019

V neděli 24. listopadu 2019 o slavnosti Krista Krále zakončil generální vikář Mons. Martin Davídek v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie kanonické vizitace farní kolatury Mladá Boleslav. Po každé mši svaté si krátce popovídal s farníky, kteří o to měli zájem a byli ochotni se po mši svaté ještě zdržet v kostele, a kteří jsou zachyceni také na fotografiích. Poté generální vikář přijal pozvání na závěrečný nedělní oběd od duchovního správce mladoboleslavské farní kolatury arciděkana R.D. Ing. Mgr. Pavola Poláčka a setkal se ještě s farním vikářem R.D. Mgr. Štěpánem Smolenem. 
Další kanonické vizitace jsou naplánovány od 4. prosince 2019 ve farním obvodu Mcely, který se nachází také v mladoboleslavském vikariátu.

24. listopadu 2019, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mladá Boleslav

Foto: Martin Davídek