Zakončení kanonických vizitací ve farnostech Bakov nad Jizerou a Kosmonosy

Dominik Faustus 25.února 2020
V neděli 23. února 2020 zakončil generální vikář Mons. Martin Davídek v dopoledních hodinách kanonickou vizitaci ve farní kolatuře Bakov nad Jizerou v mladoboleslavském vikariátu. Místní farář R.D. Mgr. Jiří Veith jej nejdříve přivítal ve farním kostele sv. Bartoloměje, kde následně generální vikář sloužil mši svatou. Po ní se pak Mons. Davídek krátce setkal s farníky. Od 10.30 hodin předsedal generální vikář mši svaté v kostele Povýšení sv. Kříže ve farnosti Kosmonosy. Rovněž zde po mši, při které na varhany hrál Přemysl Kšica, se Mons. Davídek setkal místními farníky. Generální vikář pak od R.D. Jiřího Veitha přijal pozvání na nedělní oběd, jehož se zúčastnil také varhaník a trumpetista. Touto nedělí byly zakončeny kanonické vizitace v celém mladoboleslavském vikariátu, které se konaly v druhé polovině roku 2019 a na začátku roku 2020.


Neděle 23. února 2020, kostel sv. Bartoloměje, Bakov nad Jizerou

Foto: Dominik Faustus

Neděle 23. února 2020, kostel Povýšení sv. Kříže, Kosmonosy

Foto: Dominik Faustus