Zakončení setkání mládeže v Příchovicích

Dominik Faustus 21.srpna 2018
V neděli 19. srpna 2018 bylo zakončeno letošní setkání mládeže v Příchovicích. Program byl bohatý, mj. zahrnoval i setkání s biskupem Mons. Janem Baxantem v Hejnicích, kam mladí připutovali ve středu 15. srpna 2018. Celé setkání bylo v neděli zakončeno mší svatou v příchovickém kostele. Hlavním celebrantem při nedělní mši byl generální vikář Mons. Martin Davídek, který spolu s přítomnými kněžími P. Janem Balíkem, P. Jozefem Kadlicem a P. Jiřím Smolkem při mši poděkoval za toto setkání. Před obědem pronesl v místním interdiecézním centru Křižovatka generální vikář přednášku o manželství z pohledu kanonického práva, kam byli pozvaní kromě mladých lidí, také farníci. 


Letní diecézní setkání mládeže, neděle 19. srpna 2018, Příchovice

 

Foto: Dominik Faustus