Zakončení vánočního období v litoměřické katedrále

Milena Davídková 7.ledna 2018

Slavnostními nešporami v neděli 7. ledna 2018 bylo v litoměřické katedrále zakončeno vánoční období. Kanovníci svatoštěpánské kapituly, za předsednictví jejího probošta J.M. Jiřího Hladíka, se pravidelně scházejí v litoměřické katedrále každou neděli od 17 hodin na liturgii večerní části denní modlitby církve.

7. ledna 2018, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Martin Davídek a Antonín Fegyveres