Zákupská pouť ke 100. výročí úmrtí blahoslaveného Karla I.

Dominik Faustus 1.dubna 2022

V pátek 1. dubna 2022 se v Zákupech konala pouť ke 100. výročí úmrtí blahoslaveného Karla I. Poutní mši svaté v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech předsedal generální vikář Mons. Martin Davídek s nímž koncelebroval P. Richard Cenker SVD z Mimoně. Jáhenskou službu u oltáře vykonával Mgr. Petr Jurkulák. Po skončení mše svaté odešel průvod na místní zámek, kde generální vikář požehnal obraz bl. Karla I. Po požehnání byl obraz umístěn do zámecké kaple k veřejné úctě. Všem, kteří se zasloužili o tuto poutní slavnost patří dík. Blahoslavený Karle, oroduj za nás!

Pátek 1. dubna 2022, kostel sv. Fabiána a Šebestiána, státní zámek, Zákupy

Foto: Dominik Faustus