Zaměstnanci biskupství si prohlédli Klaudyánovu mapu

Milena Davídková 17.května 2018

Ve středu 16. května 2018 navštívili zaměstnanci litoměřického biskupství Státní oblastní archiv v Litoměřicích v Krajské ulici č. 1, aby si prohlédli jediný dochovaný exemplář tzv. Klaudyánovy mapy, který je součástí historické biskupské knihovny. Tato unikátní archiválie byla vystavena v prostoru státního archivu a i pro zaměstnance biskupství se jednalo o unikátní příležitost. O Klaudyánově mapě se pak v Litoměřicích na gotickém hradě konala v týž den odborná konference.

16. května 2018, Státní oblastní archiv, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus