Zaměstnanci charity i dobrovolníci dostali ceny v katedrále sv. Víta

Milena Davídková 22.října 2023

Deset lidí, kteří svou práci a život spojili s charitou, dostalo v pátek 20. října 2023 v katedrále sv. Víta na Pražském hradě Cenu Charity ČR za rok 2023. Ceremoniálu předcházela mše k poctě sv. Vincence z Pauly, který je patronem charitní práce, a za charitní dílo. Mezi oceněné patřila také terénní sociální pracovnice paní Dagmar Lendelová, DiS. z Charity Lovosice. Ceny laureátům předali prezident Charity ČR a biskup Pavel Posád a ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Na cenu bylo nominováno osm laureátů z diecézních charit, devátého kandidáta nominovala Česká katolická charita – Domovy duchovních a řeholnic, desátý laureát vzešel z řad Charity Česká republika. Cena Charity Česká republika se udílí pravidelně každý rok na podzim od roku 2008 a je poděkováním a vyjádřením uznání za obětavou práci pracovníkům, dobrovolníkům či podporovatelům Charity. Současně je připomínkou svátku patrona charitní práce sv. Vincence z Pauly, který připadá na 27. září a který je zároveň vyhlášen Dnem Charity.

Symbolem Ceny Charity, kterou ocenění dostali, je autorská skleněná soška v podobě plamenného kříže z dílny novoborského sklářského mistra Davida Wünsche. Letos si ji odnesli vedoucí Centra služeb pro lidi bez domova Diecézní charity Brno Petr Šimon, Petra Vohlídalová z Charity České Budějovice, vrchní sestra Oblastní charity Pardubice Markéta Vašková, Dagmar Lendelová z Charity Lovosice, ředitelka Charity Kroměříž Anna Valachová, Miroslav Hodeček z Diecézní charity ostravsko-opavské, vedoucí Azylového domu Domažlice Jiří Svoboda, ředitelka Střediska Migrace Světlana Porsche, dobrovolnice z Charitního domova Moravec Marie Kašpárková a koordinátorka v sociální oblasti Charity ČR Iva Kuchyňková.

257970

257971
Terénní sociální pracovnice Dagmar Lendelová, DiS. z Charity Lovosice převzala ocenění, na které byla nominována Diecézní charitou Litoměřice a její ředitelkou Mgr. Karolínou Wankovskou, DiS. (Foto: Aneta Maclová)

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v zemi. Pomáhá zejména lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi nebo v tíživé sociální situaci. Ročně jde o více než 190.000 klientů. Zřizovatelem Charity Česká republika je Česká biskupská konference. Prostřednictvím charity naplňuje katolická církev jedno ze svých hlavních poslání - službu diakonie, tedy péči o slabé a potřebné.

Zdroj informací: ČTK (hrm mha) 
Fotogalerie na webu Člověk a Víra