Zaměstnanci královéhradeckého biskupství navštívili Litoměřice

Jana Michálková 18.října 2012

Zaměstnanci královéhradeckého biskupství navštívili LitoměřicePět desítek zaměstnanců královéhradeckého biskupství navštívilo ve středu 17. října 2012 v odpoledních hodinách Litoměřice. Setkali se tu se svými kolegy z litoměřického biskupství, prohlédli si Trůnní sál biskupské rezidence, biskupskou kurii a katedrálu sv. Štěpána.

 

Milé hosty z Hradce přivítal generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR v Trůnním sále biskupské rezidence. Přijeli zaměstnanci diecézní kurie s generálním vikářem Mons. Josefem Sochou, zástupci diecézního církevního soudu, dále řádové sestry vincentky, které pracují v královéhradecké fakultní nemocnici, a řeholnice Kongregace Školských sester de Notre Dame, jež pro biskupství vaří.

Zde na ně již čekali kolegové z litoměřického biskupství, aby se jim představili a zároveň využili možnost seznámit se s těmi, kteří pracují v sousední diecézi v témže oboru. P. Stanislav Přibyl poukázal hned v úvodu setkání na to, že je důležité, abychom se, my katolíci, když už jsme tak málo početná skupina, navzájem dobře poznali a pomáhali si.

Generální vikář seznámil hosty se strukturou Biskupství litoměřického a svým úřadem, vedoucí pak představili jednotlivé odbory.

P. Přibyl poté vyzval kolegy z Hradce k zápisu do pamětní knihy hostů a pozval je k připravenému občerstvení. Během této doby, a následně i během návštěvy biskupské kurie, kam byli hosté rovněž pozváni, měli zaměstnanci obou biskupství příležitost k osobnímu rozhovoru a mohli se vzájemně podělit o svoje pracovní zkušenosti. Zájemci si prohlédli restaurátorský ateliér.

Nakonec hosté z Hradce navštívili katedrálu sv. Štěpána, kterou je provedl probošt katedrální kapituly a dómský farář J. M. can. Jiří Hladík O.Cr.

Setkání proběhlo v srdečné atmosféře. Generální vikář královéhradecké diecéze Mons. Josef Socha poděkoval za přijetí a vyzval kolegy z Litoměřic k návštěvě Hradce: „Každé biskupství hledá svoji tvář. Jsme tu proto, abychom se navzájem povzbudili. Těšíme se na vaši návštěvu v Hradci Králové.