Zápis do 1. tříd katolických základních škol v Bohosudově a Jablonci nad Nisou

Jana Michálková 8.ledna 2014

Zápis do 1. tříd katolických základních škol v Bohosudově a Jablonci nad NisouZápis do 1. tříd katolických základních škol v Bohosudově a Jablonci nad Nisou bude probíhat 18. ledna a 4. února 2014.

 

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov

Koněvova 100, 417 42 Krupka 1

sobota 18. 1. 2014, 9.00 - 12.00 hodin

Škola je tvořena těmito součástmi: gymnázium osmileté, gymnázium čtyřleté, základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, středisko volného času. Jejími prioritami jsou: vstřícnost, tolerance a respekt ve vzájemných vztazích členů školní komunity, otevřená a konstruktivní komunikace, poskytování kvalitních základů všeobecného vzdělání a vzbuzování potřeby celoživotního vzdělávání, bohatá zájmová činnost, projektová činnost a veřejná vystoupení.

Bližší informace o škole naleznete na http://www.bgbzs.cz

 

Základní škola Antonína Bratršovského, Jablonec nad Nisou

Zápis do 1. třídy bude probíhat v Háskově vile (Průběžná 12/368, 466 02 Jablonec nad Nisou)

úterý 4. 2. 2014, 13.00 - 18.00 hodin

Úplná základní škola, která ve spolupráci s rodinou poskytuje žákům kvalitní vzdělání a současně žáky vychovává v duchu tradičních hodnot. Škola cíleně usiluje o menší počet žáků ve třídách a vytváří tak odpovídající prostředí pro rozvoj a vzdělávání každého žáka. Prioritami školy jsou: individuální přístup k žákům (zohledňování speciálních vzdělávacích potřeb), výuka cizího jazyka od 1. ročníku, bohatá zájmová činnost, výuka náboženství, etiky a estetiky, rodinné klima.

Bližší informace o škole naleznete na http://www.zsab.cz/

 

Zřizovatelem obou zmiňovaných škol je Biskupství litoměřické.