Zaplněná katedrála se loučila s biskupem Kouklem

Jana Michálková 29.května 2010

Zaplněná katedrála se loučila s biskupem KouklemV sobotu 29. května 2010 se konalo v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích poslední rozloučení se zesnulým biskupem Josefem Kouklem, který zemřel 22. května 2010 ve věku 83 let. Hlavním celebrantem mše sv. byl litoměřický biskup Jan Baxant. Kázání měl pražský arcibiskup Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference.

 

 

V sobotu 29. května 2010 od 11 hodin se přicházeli věřící rozloučit se zesnulým Mons. ThDr. Josefem Kouklem, emeritním biskupem litoměřické diecéze, jehož rakev byla vystavena v katedrále. Posledního rozloučení, které začínalo ve 14 hodin, se účastnili jeho nejbližší příbuzní, čtrnáct biskupů od nás i ze zahraničí včetně apoštolského nuncia, arcibiskupa Diega Causera a na osm set věřících. Dále přišlo doprovodit zesnulého biskupa, který působil řadu let jako profesor morální teologie v semináři, asi sto třicet kněží. Hlavním celebrantem mše sv. byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Homilii v českém i německém jazyce měl pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference.

Před závěrem zádušní mše svaté vystoupil se svým projevem apoštolský nuncius v České republice Mons. Diego Causero. Po něm poděkoval zesnulému biskupovi za dlouhá léta služby pro diecézi kanovník Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích P. Jiří Hladík OCr. Za Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) promluvil v českém i německém jazyce Mons. Anton Otte, který mj. nazval biskupa Josefa „otcem sdružení SAG, jehož byl členem. Starosta města Litoměřice Ladislav Chlupáč ocenil vstřícnost biskupa Koukla při dlouholeté spolupráci biskupství a města. Také P. Miroslav Šimáček, ústecký arciděkan, tlumočil v pozdravu primátora Ústí nad Labem Jana Kubaty vděčnost biskupu Kouklovi. Poslední z řečníků, generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, přečetl vzkaz zesnulého biskupa Josefa věřícím litoměřické diecéze, na který přítomní reagovali spontánním potleskem.

Po obřadu posledního rozloučení, za zpěvu písně Salve Regina, vynesli kněží rakev s ostatky Mons. Josefa Koukla před katedrálu, poté početný průvod biskupa Josefa doprovodil na místní hřbitov. Rakev s ostatky byla uložena do biskupské hrobky.

Liturgii v katedrále doprovodil litoměřický chrámový sbor pod vedením dirigenta Jiřího Hälbiga a varhaníka Jaroslava  Puldy.

Celý průběh posledního rozloučení s Mons. ThDr. Josefem Kouklem vysílala v přímém přenosu TV NOE.

Vzkaz biskupa Josefa Koukla.pdf

Botschaft von Mons. Josef Koukl für die Gläubigen_de.pdf

Messaggio ai fedeli da parte di Mons. Koukl_it.pdf

 

Proslov apoštolského nuncia Diega Causera_cz.pdf

Intervento del Nunzio Apostolico S. E. Mons. Diego Causero_it.pdf

 

Homilie Mons. Dominika Duky OP.pdf

 

Projev Mons. Antona Otteho.pdf