Zapojte se s námi do Noci kostelů!

Jana Michálková 12.března 2010

Zapojte se s námi do Noci kostelů!K Noci kostelů se v naší diecézi přihlásilo již 21 kostelů. Akce, která dává příležitost prezentovat křesťanství všem lidem prostřednictvím návštěvy kostela přístupného veřejnosti od 18 hodin do půlnoci, proběhne 28. května. Zapojte se do této aktivity s námi a nabídněte ji ve svých farnostech.

„Příprava Noci kostelů zatím probíhá především jako informační a propagační kampaň ve farnostech a církevních médiích, kdy se snažíme motivovat kněží, aby možnost zapojit se do této aktivity nabídli ve svých farnostech. Je důležité zdůraznit, že akce má nejen dopad evangelizační, ale také je velkým přínosem pro život farnosti. Lidé se spojí ve společném díle pro druhé, lépe se poznají a často zůstanou aktivními i po skončení Noci kostelů, což je pro farnosti samozřejmě přínosem, říká Dagmar Pelcová, koordinátorka akce v litoměřické diecézi.

„Oslovujeme kněze - emailem, telefonicky, skrze Acta Curiae či webové stránky biskupství. Jsem také k dispozici ke konzultacím, mohu poradit nebo pomoci - třeba i s prezentací záměru akce ve farnosti nebo na vikariátních konferencích. Zatím se přihlásilo 21 kostelů. Doufám, že se nám podaří oslovit i další farnosti, aby se alespoň základní povědomí o křesťanství mohlo šířit i v naší diecézi, uvedla.

Akce má být aktivitou laiků a farností, biskupství zajišťuje pouze kooordinaci a propagaci (včetně financování propagačních letáků a plakátů); celou akci také zaštiťuje.

Máte-li zájem se do akce zapojit, kontaktujte, prosím, Dagmar Pelcovou, koordinátorku akce v litoměřické diecézi. Tel: 731 402 554 nebo e-mail pelcova@dltm.cz.