Zasedala Rada ŠPO ZŠ Antonína Bratršovského v Jablonci nad Nisou

Dominik Faustus 20.února 2020
Ve středu 19. února 2020 od 13 hodin zasedala v Jablonci nad Nisou na místním děkanství rada Školské právnické osoby Základní školy Antonína Bratršovského. Kromě zástupců rodičů a pedagogického sboru v čele s ředitelkou školy PhDr. Janinou Křimskou se jí zúčastnil také generální vikář Mons. Martin Davídek jako zástupce zřizovatele, a děkan farnosti R.D. Oldřich Kolář jako člen rady. Rada diskutovala o dalším rozvoji školy a aktivní účasti rodičů na její budoucnosti.


Středa 19. února 2020, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a prostory děkanství, Jablonec nad Nisou

Foto: Dominik Faustus