Zasedání diecézní konzistoře v Litoměřicích

Dominik Faustus 11.února 2021

Na diecézní kurii v Litoměřicích se 11. února 2021 konalo pravidelné zasedání vedoucích odborů biskupského úřadu. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant vyslechl zprávy z jednotlivých odborů a upřesnil aktuální úkoly, které pro nejbližší období litoměřickou kurii čekají. Po setkání konzistoře následovalo ještě zasedání Umělecko-technické rady pod vedením generálního vikáře Mons. Martina Davídka, které projednávalo záležitosti související s péčí o umělecké památky.

Čtvrtek 11. února 2021, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus