Zasedání diecézních rad v Litoměřicích

Dominik Faustus 29.března 2022

V úterý 29. března 2022 proběhlo od 10 hodin v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích setkání kněžské rady, okrskových vikářů a sboru konzultorů. V úvodu zasedání se přítomným představila nová hlavní účetní litoměřického biskupství Ing. Ludmila Sedláčková, poté hlavní ekonom diecéze Ing. Miloš Kuba všechny obeznámil se stavem ekonomiky biskupství. Pod vedením diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta pak účastníci prodiskutovali důležité otázky týkající se chodu litoměřické diecéze. Po obědě v restauraci Biskupský pivovar se ještě v zasedací místnosti setkala a jednala ekonomická rada litoměřické diecéze. Další pravidelné setkání těchto rad je plánované na podzim 2022.

Foto : Dominik Faustus