Zasedání Katedrální kapituly sv. Štěpána

Milena Davídková 29.září 2017


Zasedání Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích se konalo ve středu 27. září 2017. Setkání začalo společnou denní modlitbou církve v litoměřické katedrále a vzpomínkou na nedávno zemřelé členy kapituly. 
Zasedání probíhalo pod vedením probošta kapituly, preláta J.M. can. Mgr. Jiřího Hladíka O.Cr. Účastnili se jej sídelní kanovníci prelát J.M. can. Karel Havelka - děkan kapituly, J.M. can. Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, J.M. can. Werner Horák, J.M. can. Václav Vlasák, J.M. can. ICLic. Mgr. Józef Szeliga, J.M. can Werner Horák, J.M. can. Mgr. Rudolf Repka a čestný kanovník J.M. can. Mgr. Miroslav Šimáček. 
Zasedání navštívil také litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant, který kanovníky povzbudil  k další činnosti na poli rozvoje svěřených záležitostí i duchovní správy pro spásu nesmrtelných duší.

27. září 2017, katedrála sv. Štěpána, Dómské náměstí, Litoměřice
 


Foto: Antonín Fegyveres a Martin Davídek