Zasedání Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích

Dominik Faustus 24.května 2018

Ve čtvrtek 24. května 2018 se v Litoměřicích konalo zasedání Katedrální kapituly u sv. Štěpána. Nejprve se v katedrále sv. Štěpána členové kapituly (kanovníci) pomodlili denní modlitbu církve, připomněli si aktuální životní jubilea a zavzpomínali v modlitbě na biskupa Josefa Koukla, který zemřel 22. května 2010. Po liturgii hodinek se odebrali do kapitulní místnosti na Dómském náměstí, kde při zasedání pod vedením kapitulního preláta a probošta kapituly J.M. can. Mgr. Jiřího Hladíka, OCr. probrali aktuální dění i úkoly pro nejbližší období. Zasedání litoměřické kapituly bylo zakončeno v odpoledních hodinách.

24. května 2018, katedrála sv. Štěpána, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus