Zasedání Komise ČBK pro katolickou výchovu 2011

Kateřina Futerová, pracovnice Katechetické sekce ČBK 9.listopadu 2011

Zasedání Komise ČBK pro katolickou výchovu 2011Dnes, ve středu 9. 11. 2011, proběhlo v Praze pravidelné zasedání Komise České biskupské konference pro katolickou výchovu. Celému shromáždění předsedal Mons. Jan Baxant.

 

V úvodu celého zasedání přivítal členy komise Mons. Jan Baxant, který poté předal slovo P. Jiřímu Šlégrovi za Papežská misijní díla. P. Šlégr představil přítomným návrh projektu Misijních vstupů do škol. V návaznosti na toto téma byly projednány možnosti a forma projektu.

Ještě před tím, než se komise rozdělila do jednotlivých pracovních skupin, byla projednána hlavní témata k  Zákonu o vysokých školách, který se v současné době připravuje a je ze strany církevního školství připomínkován.

Po úvodu se členové rozdělili a jednali samostatně v jednotlivých subkomisích:

Vysokoškolská subkomise Komise ČBK pro katolickou výchovu (dále KKV ČBK) jednala o výše zmíněném Zákoně o vysokých školách.

Subkomise regionálního školství KKV ČBK projednávala téma a program Zasedání zástupců církevních škol, které se má uskutečnit ve dnech 23. - 25. listopadu 2011 ve Vranově u Brna. Dále byl projednán informační materiál, který by měl být upoutávkou na církevní školy pro širokou veřejnost.

Katechetická subkomise KKV ČBK řešila další ročníky revue Cesty katecheze, odběratele, zpětnou vazbu k časopisu a další možnosti do budoucna. Dále subkomise projednávala působení pracovní skupiny, která zpracovává témata a oblasti do nového dokumentu o katechezi. Ten bude poté řešit a zpracovávat do textu odborná skupina. Dále proběhla rekapitulace VIII. celostátního kongresu katechetů, jenž proběhl ve dnech 26. - 29. října 2011 na Velehradě.

V závěru celého setkání bylo ustanoveno datum příštího zasedání.

 

Cílem Komise ČBK pro katolickou výchovu je sledovat růst křesťanské nauky a usilovat o vhodnou aplikaci této nauky do pedagogických a formačních programů v rámci univerzitního teologického studia, středního a základního školství.

Vzhledem k šíři a specializaci zmíněných úkolů má komise tři pracovní sekce/subkomise: Vysokoškolskou subkomisi, Subkomisi regionálního školství a Katechetickou subkomisi.

Komise ČBK pro katolickou výchovu zasedá zpravidla dvakrát do roka, kdy řeší společné téma. Jednotlivé subkomise ale mají během roku ještě další pracovní setkání k projednávání vlastních témat dle zaměření subkomise.