Zasedání konzistoře a Umělecko-technické rady

Dominik Faustus 4.listopadu 2021

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 od 10 hodin zasedali na Dómském náměstí v Litoměřicích vedoucí oddělení litoměřické biskupské kurie, kteří projednali mj. různé záležitosti týkající se provozu kurie v současných hygienických podmínkách. Po skončení tohoto zasedání následovalo zasedání Umělecko-technické rady.

Čtvrtek 4. listopadu 2021, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus