Zasedání litoměřické kapituly

Dominik Faustus 6.listopadu 2018
V úterý 6. listopadu 2018 se konalo v litoměřické katedrále setkání svatoštěpánské kapituly. Setkání bylo zahájeno mší svatou obětovanou za zemřelé členy kapituly, jejichž počet od založení kapituly v roce 1057 by asi dnes již přesáhl tisícovku, jak odhadl probošt kapituly J.M. can. Jiří Hladík při promluvě. Poté, kdy se kanovníci (členové kapituly) pomodlili za své předchůdce, odebrali se do kapitulní síně na Dómském náměstí 3, kde diskutovali o otázkách týkajících se správy kapitulních statků. Na toto setkání přijal pozvání také diecézní ekonom ing. Miloš Kuba, který promluvil o principech současné tržní ekonomiky. Setkání bylo zakončeno obědem v Biskupském pivovaru, který se nachází v Litoměřicích na Komenského ulici č. 4.   


Katedrála sv. Štěpána, 6. listopadu 2018, Litoměřice

 

Foto: Dominik Faustus