Zasedání rad školských právnických osob litoměřické diecéze

Dominik Faustus 9.prosince 2022

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 v sídle Schrödingerova institutu v Jiříkově zasedaly rady školských právnických osob, jejichž zřizovatelem je litoměřická diecéze. Členy rad zde přivítala ředitelka Schrödingerova institutu - střediska volného času pro Šluknovský výběžek Bc. Gabriela Doušová, která má na starosti školství v litoměřické diecézi a je členkou všech pěti v Jiříkově přítomných školských rad. Během dopoledního programu svou činnost představili postupně: Česko-německá škola svaté Zdislavy, kterou spravuje Diecézní charita Litoměřice pod vedením Jaroslava Strižence. Přítomni byli radní P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr. a Mgr. Karolína Wankovská, DiS. Dále Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov jejichž ředitelkou je Mgr. Bc. Jana Pucharová. Spolu s ní byla přítomna radní Mgr. Ivana Růžičková. Gymnázium Varnsdorf představil jeho ředitel Ing. Bc. Jiří Jakoubek a o Schrödingerůvě institutu na závěr dopoledního programu promluvila Bc. Gabriela Doušová. Omluvena byla ředitelka Základní školy Antonína Bratršovského PhDr. Janina Křimská. Polední modlitbu v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně vedl generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek. Během odpoledního programu pak měly jednotlivé rady oddělená setkání, při kterých projednaly důležité otázky a provedly zákonem předepsané administrativní úkony. Kromě uvedených školských zařízení působí v litoměřické diecézi také dvě církevní školy vedené řády. Jedná se o Křesťanskou základní školu Nativity, kterou zřídili jezuité a Salesiánské středisko Štěpána Trochty zřízené salesiány. Ať se církevním školám v litoměřické diecézi daří na přímluvu Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, o jejíž slavnosti školské rady zasedaly.

Čtvrtek 8. prosince 2022, Schrödingerův institut, Jiříkov

Foto: Dominik Faustus