Zasedání ředitelů Charit v Litoměřicích

Dominik Faustus 15.prosince 2023

Domov na Dómském pahorku ve čtvrtek 14. prosince hostil poradu ředitelů jednotlivých Charit v litoměřické diecézi. Na úvod proběhla mše svatá za charitní dílo v kapli Božího milosrdenství v domově, kterou sloužil prezident Diecézní charity Litoměřice P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr. Po mši svaté následovalo ve společenském sále rozloučení s ředitelkou Dr. Evelin Maria Habel a jmenování do stavu Emeritní ředitel Charity Šluknov s účinností od 1. ledna 2024. K řadě gratulantů ze stran ředitelů jednotlivých Charit se přidala i ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolina Wankovská, DiS, která předala oficiální dekret, dary a poděkovala za dlouhodobou péči a věnování se charitnímu dílu na šluknovsku. Zároveň byla představena nová ředitelka Charity Šluknov Bc. Kamila M. Svobodová, DiS. Po společném obědě následovaly informace od ředitelů z jednotlivých Charit litoměřické diecéze, informace z Charity ČR, informace k Tříkrálové sbírce 2024 a souvisejících koncertů, ale také zhodnocení končícího roku 2023. V závěru ředitelka Wankovská poděkovala všem ředitelům za spolupráci a popřála krásný zbytek adventu, požehnané Vánoce a Rok Páně 2024.

Čtvrtek 14. prosince 2023, Domov seniorů Na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Petr Urban