Zasedání ŠPO mateřské školy sv. Zdislavy

Dominik Faustus 7.března 2023

V úterý 7. března 2023 od 10 hodin zasedala v Litoměřicích Rada školské právnické osoby mateřské školy sv. Zdislavy. Ředitel školy Jaroslav Striženec předložil aktualizované dokumenty týkající se školy, členové rady Mgr. Karolína Wankovská, Dis., Bc. Gabriela Doušová a P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr. se jimi podrobně zabývali. Hostem rady byl i generální vikář Mons. Martin Davídek. Zasedání bylo zakončeno obědem.

Úterý 7. března 2023, Diecézní charita Litoměřice

Foto: Dominik Faustus a Diecézní charita Litoměřice