Zasedání správních rad církevních škol ve Šluknovském výběžku

Milena Davídková 9.prosince 2021

Ve středu 8. prosince 2021 se konalo zasedání školské rady Schrödingerova institutu a školské rady Biskupského gymnázia ve Varnsdorfu. Zasedání začalo v sídle Schrödingerova institutu v klášteře sv. Karla Boromejského v Jiříkově, kde radní přivítala ředitelka institutu Bc. Gabriela Doušová. Schrödingerův institut má ve Šluknovském výběžku 40 středisek volného času, ve kterých se v loňském roce účastnilo 2626 dětí zájmového vzdělávání. Střediska se nacházejí v Jiříkově (3 střediska), v Mikulášovicích (1 středisko), ve Vilémově (3 střediska), v Rumburku (9 středisek), ve Velkém Šenově (4 střediska), ve Varnsdorfu (8 středisek), v Krásné Lípě (2 střediska), v Dolní Poustevně (3 střediska), ve Starých Křečanech (1 středisko), ve Šluknově (1 středisko) a v Dolním Podloží (2 střediska). Po projednání stanoveného programu se přítomní přesunuli do Rumburku do tančírny Balahala v budově jednoho ze středisek institutu, kde paní ředitelka seznámila radní s plánovými úpravami a novými programy pro toto centrum volného času.
V odpoledních hodinách pokračovalo zasedání školské rady v budově Biskupského gymnázia ve Varnsdorfu, kde ředitel ing. Jiří Jakoubek seznámil radní s výsledky za uplynulý rok a plány do budoucna. Biskupské gymnázium v současné doby má necelé tři stovky studentů a funguje navzdory nelehké pandemické situaci.
Kéž se daří v práci těchto církevních školských zařízeních i v následujícím roce.

8. prosince 2021, Schrödingerův institut v Jiříkově a Rumburku, Biskupské gymnázium Varnsdorf

Foto: Martin Davídek