Zasedání svatoštěpánské kapituly

Hana Klára Němečková 22.května 2013

Zasedání svatoštěpánské kapitulyV Litoměřicích dnes 22. května 2013 od 10.00 hodin probíhá pravidelné zasedání Katedrální kapituly u sv. Štěpána.

Setkání bylo zahájeno v katedrále sv. Štěpána společnou liturgií hodin. Kanovníci si v jejím úvodu připomněli třetí výročí úmrtí biskupa Josefa Koukla (†22. května 2003) a 917 let od úmrtí druhého probošta litoměřické kapituly Ondřeje z Dubrovic (†22. května 1096).

Jednání v kapitulní síni se podle informací probošta kapituly P. Jiřího Hladíka O.Cr. týká hospodářských záležitostí kapituly a úprav stanov.

 

Zasedání kapituly probíhá dle jejích stanov třikrát ročně.

 

2013_05_22