Zasedání svatoštěpánské kapituly v Orasicích

Jana Michálková 14.června 2017

zasedání litoměřické katedrální kapituly, hlavní celebrant mše svaté litoměřický biskup Jan Baxant, koncelebrovali generální vikář a kapitulní kanovník Mons. Martin Davídek, probošt kapituly prelát Jiří Hladík, děkan kapituly prelát Karel Havelka a kapitulní kanovníci Werner Horák (lounský děkan), Rudolf Repka, Józef Szeliga, Miroslav Šimáček a Grzegorz Czerny, a lounský farní vikář Vít Machek, 14. června 2017, kostel sv. Mikuláše, Orasice (Lounsko)


Foto: Jana Michálková