Zasedání vedoucích odborů biskupské kurie a členů umělecko-technické rady

Dominik Faustus 5.listopadu 2020

Ve čtvrtek 5. listopadu 2020 od 10 hodin se na biskupské kurii v Litoměřicích konalo společné zasedání vedoucích odborů konzistoře a členů diecézní umělecko-technické rady (UTR). Vedoucí odborů a členy UTR přivítal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant ve své nové kanceláři, která se nachází v budově litoměřické biskupské kurie na Dómském náměstí čp. 9. Při zasedání podali generální vikář Mons. Martin Davídek a přítomní vedoucí diecéznímu biskupovi zprávy o činnosti svých odborů. Litoměřický biskup následně vydal pokyny pro nejbližší období. Další zasedání konzistoře se bude konat ke konci listopadu tohoto roku.

Čtvrtek 5. listopadu 2020, biskupská kurie, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus