Zástupce Papežského misijního díla v Litoměřicích

Dominik Faustus 16.března 2023

Papežská misijní díla (PMD) jsou církevní nezisková organizace, která pod přímou patronací papeže koordinuje a zajišťuje misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech. Činnost PMD vychází z myšlenky, že nejlepší služba, jakou můžeme nabídnout našim bratřím a sestrám, je evangelizace, která jim pomáhá žít a konat jako Boží děti, osvobozuje je od nespravedlností a pomáhá jim ve všestranném rozvoji. V podobném duchu se neslo i jednání národního ředitele PMD v České republice Mgr. Leoše Halbrštáta a generálního vikáře litoměřické diecéze Mons. Martina Davídka. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 16. března 2023 v prostorách biskupské kurie v Litoměřicích a výsledkem byla dohoda o širší spolupráci v oblasti propagace PMD ve sdělovacích prostředcích biskupství.

Čtvrtek 16. března 2023, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus