Zástupci americké biskupské konference navštívili litoměřickou diecézi

Milena Davídková 27.dubna 2018

V úterý 24. dubna 2018 navštívil litoměřickou diecézi texaský biskup Patrick James Zurek, který je předsedou Asociace českých amerických kněží a z Washingtonu paní Tetiana Stawnychy, ředitelka Sbírky na pomoc církvi ve střední a východní Evropě při americké biskupské konferenci.  Američtí hosté nejdříve s generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem navštívili klášter v Doksanech, kterým je provedla sestra představená. Dále se zastavili v terezínském památníku, kde se pomodlili za oběti II. světové války. Odtud se vypravili na litoměřické biskupství, kde navštívili rezidenci biskupa a byli provedeni po diecézní kurii. Krátkou přednášku o historii litoměřické diecéze zde pronesl archivář Mgr. Martin Barus. Po obědě v Biskupském pivovaru v Litoměřicích putovali do Rumburka do Schrödingerova institutu. Zde je ředitelka paní Gabriela Doušová seznámila s prací Schrödingerova institutu, který se v současné době stará za účasti 130 pedagogů a spolupracovníků o 4 a půl tisíce klientů. Paní ředitelka návštěvu také provedla rumburskou tančírnou Balahala, která je jedním z projektů volnočasových aktivit v rámci Schrödingerova institutu. Hosty myšlenka Schrödingerova institutu velmi zaujala a shodli se na tom, že by takový institut, jaký vznikl v  litoměřické diecézi jako školský volnočasový projekt na pomoc sociálně vyloučeným dětem i rodinám, mohl být cestou i pro americkou církev, a mohl by dobře fungovat i v Texasu nebo ve Washingtonu. Ve večerních hodinách se američtí hosté vrátili do Prahy, kde jsou ubytováni a odkud ráno na návštěvu litoměřické diecéze vyjeli.

24. dubna 2018, Doksany, Terezín, Litoměřice, Rumburk

Foto: Dominik Faustus