Zástupci diecéze na uvedení do úřadu nového děkana KTF UK

Milena Davídková 1.února 2018

Nestává se příliš často tak výjimečná událost, jakou je slavnostní předávání funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Ve středu 31. ledna 2018 se taková vzácná událost odehrála v kostele Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském. Slavnost uspořádal dnes již bývalý děkan ThLic. Prokop Brož, Th.D., který po osmi letech předal svou funkci.
Při slavnostním aktu byl rektorem Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc.,MBA uveden do funkce nového děkana fakulty prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Slavnostní liturgii, které se kromě vzácných hostů zúčastnil také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek, předsedal Velký kancléř Katolické teologické fakulty Mons. Dominik kardinál Duka OP. Ten se ve své řeči zmínil mimo jiné o absenci náboženské výuky na základních a středních školách i důležitosti změn v tomto směru. 

31. ledna 2018, kostel Panny Marie před Týnem, Praha

Foto: Dominik Faustus