Zástupci litoměřické diecéze se zúčastnili opatské benedikce na Strahově

Dominik Faustus 16.srpna 2018
Ve středu 15. srpna 2018 se od 10 hodin konala v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově benedikce nového opata Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově, kterým se stal P. Daniel Peter Janáček, O.Praem. Opatskou benedikci udílel pražský arcibiskup a primas český J. Em. Dominik kardinál Duka, O.P. Litoměřickou diecézi při této události reprezentoval generální vikář Mons. Martin Davídek. Mezi přítomnými byli jak členové premonstrátského řádu působící v litoměřické diecézi, tak i řádové sestry premonstrátky z Doksan. Nechyběli ani diecézní kněží litoměřické diecéze. Novému strahovskému opatovi kéž vyprošuje mnoho milostí Panna Maria o jejíž slavnosti přijal benedikci, tak i též sv. Norbert a ostatní svatí premonstrátského řádu.


Opatská benedikce, 15. srpna 2018, Praha - Strahov

Foto: Dominik Faustus