Zástupkyně Národního centra pro rodinu navštívily litoměřického biskupa

Milena Davídková 1.listopadu 2019

V pátek 1. listopadu 2019 od 11 hodin navštívily litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta zástupkyně Národního centra pro rodinu Ing. PhDr. Marie Oujezdská a Mgr. Ivana Horáková, které přijely z Brna, aby seznámily biskupa se svými aktivitami. Delegátky Národního centra pro rodinu doprovázeli Mgr. Ivana Růžičková a Ing. František Růžicka z Diecézního centra pro rodinu. Setkání se zúčastnil také generální vikář Mons. Martin Davídek. Na závěr pozval litoměřický biskup přítomné na oběd do Biskupského pivovaru. 

Bližší informace: https://www.rodiny.cz/ a na http://www.centrumprorodinu.cz/

1. listopadu 2019, biskupská rezidence, Litoměřice

Foto: Martin Davídek