Zasvěcené osoby se setkaly s biskupem Janem Baxantem

Hana Klára Němečková 4.února 2013

Zasvěcené osoby se setkaly s biskupem Janem BaxantemU příležitosti Světového dne zasvěceného života v sobotu 2. února 2013 se zasvěcené osoby působící v litoměřické diecézi setkaly s biskupem Janem Baxantem. Po bohoslužbě v katedrále sv. Štěpána setkání pokračovalo v biskupské rezidenci.

 

Setkání se zúčastnily čtyři desítky zástupců řádů a sekulárních institutů zasvěceného života působících na území litoměřické diecéze. Mši svatou, v jejímž úvodu se jako ve všech farnostech o svátku Uvedení Páně do chrámu žehnaly svíce hromnice, koncelebrovalo spolu s biskupem 22 kněží, včetně generálního vikáře Stanislava Přibyla, kanovníků kapituly sv. Štěpána probošta Jiřího Hladíka, Martina Davídka a Józefa Szeligy. Setkání pokračovalo občerstvením v biskupské rezidenci, kdy měli zúčastnění příležitost k vzájemnému poznání a rozhovorům.

V kázání biskup Jan Baxant poukázal, že zasvěcení Bohu jako účast na Božím životě nemůžeme zúžit pouze na určitý směr či skupinu: „Každý člověk, který je křtem naroubován na kmen, jímž je Kristus, je v různé intenzitě zasvěcen Bohu. Dále zdůraznil, že duchovní, mystický prožitek zasvěceného člověka spočívá v živém, bezprostředním, opravdovém a osobním setkání s Ježíšem. Programem zasvěceného života potom má být mj. přijetí Ježíše - do srdce čistého a otevřeného, jako jej přijala Maria, a do otevřené náruče, prázdné, ne obtížené, jako jej přijal Simeon (srov. evangelium ze svátku Uvedení Páně v chrámu Lk 2, 22-40).

 

Na území litoměřické diecéze působí 11 mužských řeholních řádů, pět ženských, čtyři sekulární instituty a zasvěcené panny.

Svátek Uvedení Páně do chrámu 2. února ustanovil papež bl. Jan Pavel II. V roce 1997 jako Světový den zasvěceného života, příležitost k slavnostnímu díkůvzdání Pánu dar zasvěceného života, který obohacuje církev pestrostí charismat a povzbuzuje ji svědectvím života zcela darovaného Bohu, pro Boží království. Při příležitosti Světového dne zasvěceného života se v českých a moravských diecézích zasvěcené osoby schází společně se svým biskupem při mši svaté a na dalším následujícím programu.